“Ажлын байрны аюулгүй байдал” “Хачгаар дамжих халдварууд” сэдэвт сургалт зохион байгуулсан тухай

“Ажлын байрны аюулгүй байдал”“Хачгаар дамжих халдварууд”

сэдэвт сургалт зохион байгуулсан тухай

Төвийн ажилтнуудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд Энэрэл эмнэлгийн эмч Ц.Хонгор, А.Лувсанням нартай хамтран “Ажлын байрны аюулгүй байдал”, “Хачгаар дамжих халдварууд” сэдэвт сургалтыг сургалтын танхимд явууллаа.

Зорилго: Эрсдэлээс сэргийлэх, халдварт ба халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх.

Үр дүн:Сургалт явуулснаар ажлын байрны аюулгүй байдал эрүүл ахуй болон хачгаар дамжих халдвар, шинж тэмдэг авах арга зөвлөмжийг мэддэг болсон. Сургалтаар авсан мэдээллээ асуулт хариулт харилцан ярилцлага хэлбэрээр мэдээллээ бие биендээ солилцон баталгаажуулсан.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}