“Ариутгал халдваргүйтгэл-шавьж устгал” хийлээ

“Шинэ ариусгал” ХХК-ны ариутгагчаар шавьж устгал ариутгалыг төвийн бүх өрөөнүүд болон гадна гэрүүдэд  хийсэн.

Ариутгалыг хийхдээ ашигласан бодис:Ирланд улсын клорсепт, Франц улсын жавелион зэрэг ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисын 5%н уусмалаар шавьжгүйтгэл халдваргүйжүүлэг хийж Монгол улсын MNS251-61-3-2002 стандартаар тооцуулан хийлгүүлсэн. Шавьж хэт ихээр үүрлэсэн тул гэрээт компани 08 дугаар сарын 20-нд II ариутгал, 09 дүгээр сарын 03-нд III ариутгалыг хийлээ.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}