“Ариутгал халдваргүйтгэл-шавьж устгал” хийсэн тухай

“Шинэ ариусгал” ХХК-ны ариутгагчаар шавьж устгал ариутгалыг төвийн бүх өрөөнүүд болон гадна гэрүүдэд желью, орадельт ФАС, мэрэгч устгалыг бромаделион бүхий өгөөш, халдваргүйтгэлийг жавелион, хлорамин, гипохлорит кальци, хлорын шохойгоор Монгол улсын бүртгэлд бүртгэгдэж зөвшөөрөгдсөн хор бодисыг 0,15,0,25,0,5,1,2,3,4,5,10%-р найруулан 1м2 талбайд 80-200 мл зарцуулагдахаар тооцуулан хийлгэлээ.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}