Архины хор нөлөө сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 801-р захирамжийн дагуу төвөөр үйлчлүүлэгч иргэдэд архины хор уршигийн талаар мэдлэг олгох зорилгоор “Архины хор нөлөө” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}