МУСГЗ, Аюулгүй байдал судлаач Жамбалын Цогтсугар үйлчлүүлэгч иргэдэд сургалт зохион байгуулсан тухай

МУСГЗ, Аюулгүй байдал судлаач Жамбалын Цогтсугар үйлчлүүлэгч иргэдэд сургалт зохион байгуулсан тухай

Нийгмийн хамгааллын тусгай төвөөс Монголын эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн нийгэмлэгийн тэргүүн, Монгол Улсын соёлын гавъяат зүтгэлтэн, Аюулгүй байдал судлаач Ж.Цогтсугартай сургалтын гэрээ байгуулан, зорилтот бүлгийн гэр оронгүй, архины хамааралтай иргэдэд цуврал сургалтуудыг явуулж эхлээд байна.

Сургалтаар иргэдэд “Архидан согтууралтын гэр бүл, эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө, гарах арга зам” сэдэвт архинаас гарах сэдэл төрүүлэх лекцийг 75 иргэнийг хамруулан зохион байгууллаа.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}