Нийгэмд хүлээх миний үүрэг сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Нийгмийн Хамгааллын тусгай төвийн түр хоноглох байраар үйлчлүүлэгч иргэдэд 2020 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр “Нийгэмд хүлээх миний үүрэг” сэдвээр 29 иргэнд сургалт зохион байгууллаа.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}