Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад ашиглаж буй тоон гарын үсэг болон eDoc програм дахь Баримт боловсруулалт цэсийн тухай мэдээлэл өгөх сургалт зохион байгууллаа

Тус төвийн албан хаагчдад тоон гарын үсэг болон баримт боловсруулалт цэсийг ашиглах талаар сургалтыг архив, бичиг хэргийн ажилтан зохион байгууллаа. Сургалтаар тоон гарын үсгийн талаар мэдээлэл өгч санал солилцлоо.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}