Төвийн барилгад их засвар хийгдсэнтэй холбоотой архивын баримтанд нэгдсэн тооллого хийлээ

Төвийн барилгад их засвар хийгдсэнтэй холбоотой архивын баримтанд нэгдсэн тооллого хийлээ

         2019 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдөр төвийн даргын 2019 оны А/21 дугаартай тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг төвийн байранд их засвар орж архивын баримтыг нүүлгэн шилжүүлсэнтэй холбоотойгоор 1197 цаасан суурьт баримт бичиг болон байнга хадгалах тусгай төрлийн баримтанд нэгдсэн тооллого хийж гүйцэтгэлээ.

Мөн компьютерийн цахим файлын бүртгэл, гэрэл зургийн альбом тоолов. CD нэг бүрчлэн нээж файлыг шалгалаа.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}