ТӨВИЙН НИЙТ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧИДААС БИЕ БЯЛДАРЫН ХӨГЖИЛ ЧИЙРЭГЖИЛТИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ СОРИЛ АВСАН ТУХАЙ

ТӨВИЙН НИЙТ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧИДААС БИЕ БЯЛДАРЫН ХӨГЖИЛ ЧИЙРЭГЖИЛТИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ СОРИЛ АВСАН ТУХАЙ

Нийт  19 ажилтан оролцсон ба 7 эрэгтэй 12 эмэгтэй хамрагдсан..

Зорилго: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар зарлигаар Монгол Улсын хүн амыг орчин үеийн эрүүл амьдралын хэв маяг, зан үйлд сургах, аливаа саад, бэрхшээлийг даван туулах бие, сэтгэлийн тэсвэр хатуужилтай шинэ үеийн бий болгох зорилгоор “Хүн амын бие бялдрын сорил”-ыг зохион байгуулсан.

Хугацаа: 2019 оны 04 сарын 14-ний өдрийн 10: 00 – аас 12:00 хүртэл

Хаана болсон: Сургалтын  танхимд

Зохион байгуулагч: Биеийн тамирын спорт хамтлаг

Хамарсан хүрээ: Төвийн ажилтан албан хаагч 19 хүн

Сургалтын үйл явц: Төвийн ажилтан албан хаагчидаас гэсэн 7 төрлийн сорилыг авч дүнг нэгтгэн гаргасан.

Сорилын агуулга:

  • Гар дээр суниалт /гарын хүч/
  • Тавцан дээр гарч буух /хөлийн хүчийн тодорхойлох/
  • Хэвтээ байдлаас өндийж суух /хэвлийн хүч/
  • Байрандаа гүйх /хурд/
  • Суугаа байдлаас ургаш бөхийх /уян хатан/
  • Гараа урагш өргөн байрандаа алхах /тэнцвэр/
  • Гүнзгий амьсгал авч үлээж гаргах /тэсвэр/

Сорилын ач холбогдол: Төвийн ажилтан албан хаагчидын бие бялдарын хөгжил, тэсвэр, тэвчээр, саад бэрхшээлийг даван туулах бие махбодийн болон сэтгэлийн тэсвэр хатуужилд суралцуулах. Эрүүл амьдралын хэв маяг сургах.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}