Шинээр ажилд орсон ажилтнуудын мэдээлэл

д/д

Албан тушаал

Нэр

Томилогдсон огноо

01

Сэтгэл зүйч

Б.Балцэцэг

2018-06-18

02

Жижүүр

Ш.Амарсайхан

2018-02-19

03

Жижүүр

Б.Чинбат

2018-04-02

04

Угаагч

М.Ганцэцэг

2018-06-08

05

Бэлтгэгч

Ү.Намжилсүрэн

2018-09-12

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}