Үйлчлүүлэгч иргэдийн шинэ жилийн баярын арга хэмжээ зохион байгууллаа

Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Нийгмийн хамгааллын тусгай төвөөс жил бүр үйлчлүүлэгч иргэдийн дунд шинэ жилийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулан явуулдаг. 2019 оны шинэ жилийн баярын арга хэмжээг 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр амжилттай зохион байгуулав. Энэхүү шинэ жилийн баярын арга хэмжээнд нийт 116 үйлчлүүлэгч иргэн хамрагдлаа.

  

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}