“Их цэвэрлэгээний 90 минут” арга хэмжээнд нэгдлээ.

“Их цэвэрлэгээний 90 минут” арга хэмжээнд нэгдлээ.

2018 оны 04 дүгээр сарын 21 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/301 дүгээр захирамжийн дагуу зохион байгуулагдсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээний “Их цэвэрлэгээний 90 минут” арга хэмжээнд тус төвийн албан хаагчид идэвхтэй оролцож, хуваарьт талбайгаа цэвэрлэж,  хариуцсан ажилтанд хүлээлгэн өглөө.

Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн тайлан төлөвлөгөө

Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн тайлан төлөвлөгөө