Нийслэлийн хэмжээнд тэнүүчлэн амьдарч байгаа иргэдийг түр хоноглох байранд байрлууллаа.

Нийслэлийн хэмжээнд тэнүүчлэн амьдарч байгаа иргэдийг түр хоноглох байранд байрлууллаа.

  Цагдаагийн Ерөнхий газар, Нийслэлийн Халамжийн газар, Нийслэлийн цагдаагийн газартай хамтран Засгийн Газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн Хурлаас өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт тэнүүчлэн амьдарч байгаа иргэдийг түр хоноглох байранд байрлуулах ажлыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 14,15-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Дээрх ажлын хүрээнд хүргэгдэн ирсэн иргэдийг…

Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Засаг Даргын дэргэдэх Нийгмийн Хамгааллын тусгай төв, Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэстэй хамтран гэр оронгүй иргэдийг бүртгэлжүүлэн, төвийн үйлчилгээнд хамруулах зорилгоор 2017 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгууллаа. Баянзүрх дүүргийн 14 хороо, Нарантуул худалдааны төв орчимд тэнэмэл амьдралаар амьдарч буй 42 иргэнийг цагдаагийн алба хаагч, нийгмийн ажилтнууд…