Эрхэм зорилго

Тус төвийн эрхэм зорилго нь Нийслэлийн хэмжээнд байгаа зорилтот бүлгийн иргэдэд нийгмийн халамж үйлчилгээ үзүүлэх мөн бие даасан амьдралтай болоход нь дэмжин туслахад чиглэгдэнэ. Танилцуулга Монгол Улсын Засгийн Газрын 2003 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 138 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 272, 2003 оны 10 дугаар сарын…