“ТАМХИНЫ ИШГҮЙ БАЙГУУЛЛАГА-ТАМХИГҮЙ ОРЧИН” АЯНЫ ХҮРЭЭНД ДЭЛХИЙН ТАМХИНЫ ЭСРЭГ ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ.

Дэлхийн тамхины эсрэг өдрийг тохиолдуулан төвийн үйлчлүүлэгч иргэдэд “Тамхины хор хөнөөл ба түүний талаарх түгээмэл буруу ойлголт” сэдэвт сургалтыг Сонгинохайрхан дүүргийн “Гурван Цүүр” өрхийн эмнэлэгтэй хамтран явуулж, үйлчлүүлэгч иргэдийн дунд “АХА” тэмцээн зохион байгууллаа. Мөн үйлчлүүлэгч иргэдэд зөв хандлага төлөвшүүлэх нийгэмд зөв хэвшил тогтооход нөлөөлөх чиглэлээр төвийн хашаан дотор болон гадна орчины 50 метр орчимд…

Эрүүл мэнд

Жич:Ажлын файл болон албан үйл ажиллагааг баримтжуулсан дуу авиа, дүрс бичлэг, гэрэл зураг зэрэг баримтуудыг тусгай тээгчид /CD, DVD, позитив/ хадгалан тусад нь хэрэг бүрдүүлж ажиллана.   Тухайн онд хөтлөгдөх хэргээс:  94 /ерэн дөрөв/ Үүнээс:- байнга хадгалах–35 /гучин тав/ -түр хадгалах– 54 /тавин дөрөв/ -70 жил хадгалах–6 /зургаа/

Гэрээт байгууллагаар ариутгал хийлгэв.

Гэрээт байгууллагаар ариутгал хийлгэв.

“Болор ариусал” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээний дагуу бөөс хуурсны устгал ариутгалыг хөнжил, гудас, цагаан хэрэглэлд жавелион, хлорамин, гипохлорит кальци, хлорын шохойгоор Монгол улсын бүртгэлд бүртгэгдэж зөвшөөрөгдсөн хор бодисыг 0,15,0,25,0,5,1,2,3,4,5,10%-р найруулан 1м2 талбайд 80-200 мл зарцуулагдахаар тооцуулан хийлгүүлсэн.

Энэрэл эмнэлэгтэй хамтран эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд үйлчлүүлэгч иргэдийг хамрууллаа.

Энэрэл эмнэлэгтэй хамтран эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд үйлчлүүлэгч иргэдийг хамрууллаа.

Нарийн мэргэжлийн эмч нарын III улирлын үзлэг шинжилгээг Энэрэл эмнэлэг дээр 2018 оны 09 дүгээр сарын 03-12 хооронд явууллаа. Үзлэгт нийт 60 /давхардсан тоогоор 267/ Үүнээс Дотрын эмчийн үзлэгт 55 үйлчлүүлэгч иргэн хамрагдснаас артерийн даралт ихсэх өвчтэй 12, бөөрний үрэвсэлтэй 5, үе мөчний үрэвсэлтэй 6, ходоодны үрэвсэлтэй 3, тархины цусан хангамжийн дутагдалтай 3, харвалтын үлдэцтэй…

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран сургалт зохион байгууллаа.

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран сургалт зохион байгууллаа.

Төвд байрлаж буй үйлчлүүлэгч иргэдэд СХД-ийн ЭМТөвийн наркологийн эмч Д.Аззаяа, сэтгэл зүйч Б.Оюунбилэг нартай хамтран “Архи согтууруулах ундаа сэтгэцийн болон биеийн эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь” сэдэвт сургалтыг явууллаа. Сургалтаар согтууруулах ундаа нь хүний сэтгэцийн болон биеийн эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх түүний хор уршиг, эрсдлийн тухай лекцийг харилцан ярилцан, асуулт хариулт аван мэдээллийг өгсөн. Сургалт явуулснаар архины…

Энэрэл эмнэлэгтэй хамтран эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд үйлчлүүлэгч иргэдийг хамруулж байна.

Энэрэл эмнэлэгтэй хамтран эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд үйлчлүүлэгч иргэдийг хамруулж байна.

Төвийн үйлчлүүлэгч иргэдийг  2018 оны 09 дүгээр сарын 03-13-ны өдрүүдэд Энэрэл эмнэлэгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг, шаардлагатай шинжилгээнүүдэд  хамрагдаж байна.

    Төвийн үйлчлүүлэгч иргэдэд “Тамхины хор хөнөөл ба түүний талаарх түгээмэл буруу ойлголт” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

    Төвийн үйлчлүүлэгч иргэдэд “Тамхины хор хөнөөл ба түүний талаарх түгээмэл буруу ойлголт” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

  Төвийн үйлчлүүлэгч иргэдэд “Тамхины хор хөнөөл ба түүний талаарх түгээмэл буруу ойлголт” сэдэвт сургалтыг Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хорооны “Гурван Цүүр” өрхийн эмнэлэгтэй хамтран явууллаа. Сургалтаар тамхи гэж юу болох түүний хор хөнөөл, буруу зуршлуудын тухай мэдээллийг өгч, сургалтыг асуулт хариулт, харилцан ярилцлага хэлбэрээр зохион байгуулсан. Сургалт явуулснаар хүн бүр хорт зуршлаас татгалзах эрүүл…

Эмзэг бүлгийн иргэдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамрууллаа.

Эмзэг бүлгийн иргэдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамрууллаа.

2017 оны 03 дугаар сарын 13 Эмзэг бүлгийн иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Нийслэлийн Энэрэл эмнэлэг, Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн 3 талт гэрээний дагуу Нарийн мэргэжлийн эмч нарын 2018 оны I улирлын үзлэгийг Энэрэл эмнэлэгийн эмч нартай хамтран зохион байгууллаа. Дотрын эмчийн үзлэгт 48, мэдрэлийн эмчийн үзлэгт 58,ЭХО-58, сүрьеэгийн эмчийн…

Нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт ажилтнуудаа хамрууллаа.

Нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт ажилтнуудаа хамрууллаа.

Энэрэл эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу нарийн мэргэжлийн эмч нарын хугацаат үзлэгийг 2017 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгууллаа. дотор-13, мэдрэл сэтгэц-13, эхо-13,сүрьеэ-13, флюр-9 болон бусад шинжилгээнүүдэд-13, нэмэлтээр хеликобактери үзэх шинжилгээнд 5, вирус тодорхойлох шинжилгээнд 4 ажилтан тус тус хамрагдав.