Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэстэй хамтран орон гэргүй, тэнэмэл амьдралтай иргэдийг түр хоноглох байранд байрлууллаа.

Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэстэй хамтран орон гэргүй, тэнэмэл амьдралтай иргэдийг түр хоноглох байранд байрлууллаа.

Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэстэй хамтран орон гэргүй, тэнэмэл амьдралтай иргэдийг төвд байрлуулах, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор 2 удаагийн арга хэмжээ зохион байгуулав. Төвд нийт 41 иргэн хүргэгдэж ирснээс 12 иргэн байрлаж, бусад 29 иргэн гэр оронтой тул төвөөс үйлчилгээ авахаас татгалзлаа. Тус ажиллагааны явцад 1 иргэн ухаан алдсан тул 103 дугаарт…

Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэстэй хамтран арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэстэй хамтран арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Нийгмийн Хамгааллын тусгай төв, Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, тус дүүрэг дэх Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэстэй хамтран гэр оронгүй зорилтот бүлгийн иргэдийг 2018 оны 11 дүгээр сар 05-ны өдөр түр хоноглох байранд байрлуулах, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгууллаа. Тус дүүрэгт тэнэмэл амьдралаар амьдарч буй 12 иргэнийг цагдаагийн алба хаагч,…

Орон гэргүй тэнэмэл иргэд ихээр төвлөрдөг газруудад ажиллалаа.

Орон гэргүй тэнэмэл иргэд ихээр төвлөрдөг газруудад ажиллалаа.

2018 оны 02 дугаар сарын 22 Зорилтот бүлгийн гэр оронгүй тэнэмэл иргэд ихээр төвлөрч байрладаг газруудаар явж, тэнэмэл иргэдийн судалгааг хийх, тэдэнд байгууллагын үйлчилгээг хүргэх, түр хоноглох байранд байрлуулах зорилгоор төвийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч нар 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр хуваарь, чиглэлийн дагуу ажиллав. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байрлах худалдааны төв, хоёрдогч түүхий эд…

Нийслэлийн хэмжээнд тэнүүчлэн амьдарч байгаа иргэдийг түр хоноглох байранд байрлууллаа.

Нийслэлийн хэмжээнд тэнүүчлэн амьдарч байгаа иргэдийг түр хоноглох байранд байрлууллаа.

  Цагдаагийн Ерөнхий газар, Нийслэлийн Халамжийн газар, Нийслэлийн цагдаагийн газартай хамтран Засгийн Газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн Хурлаас өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт тэнүүчлэн амьдарч байгаа иргэдийг түр хоноглох байранд байрлуулах ажлыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 14,15-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Дээрх ажлын хүрээнд хүргэгдэн ирсэн иргэдийг…

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт

Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн үйлчлүүлэгч иргэдийн аюулгүй байдал, амар тайван эрүүл зөв амьдралын төлөвшилд чиглэсэн сургалтийг, Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн, цагдаагийн Ахмад Б.Төрмөнх  2017 оны 02 дугаар сарын 22-нд зохион байгуулав.             Сургалтаар захиргааны зөрчил, эрүүгийн хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар, мөн хэлтсийн хүрээнд хийгдсэн онлог ажлуудыг видео хэлбэрээр үзүүлж,  үйлчлүүлэгч иргэдийн оролцоог дэмжсэн…