Зорилтот бүлгийн иргэд үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт:

Зорилтот бүлгийн иргэд үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт: Бичиг баримтын хуулбар Цээж гэрэлд харуулах /флюр/ Шаардлагатай тохиолдолд цэрний шинжилгээнд хамрагдах Өргөдөл