“Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлс, өвчлөлийн шалтгаан, эмчилгээний орчин үеийн чиг хандлага” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

“Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлс, өвчлөлийн шалтгаан, эмчилгээний орчин үеийн чиг хандлага”  сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Төвийн ажилтан албан хаагчдын нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн хүрээнд Анагаах ухааны доктор, хүний их эмч, эрүүл мэндийн зөвлөх Н.Хишигнэмэхийг урьж төвийн ажилтнуудад “Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлс, өвчлөлийн шалтгаан, эмчилгээний орчин үеийн чиг хандлага”  сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. Сургалтын агуулга: Эрүүл мэндийн үнэт зүйл гэж юу вэ? Эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлс Хувь хүний гэрлэн…

Албан хаагчдын сэтгэл зүйн тодорхойлолтын нэгдсэн дүгнэлт

Дэлгэрэнгүй  

Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн ажилчдын нийгмийн баталгааны хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй