Ажилд шинээр томилогдсон ажилтнуудын мэдээлэл

д/д Албан тушаал Нэр Томилогдсон огноо 01 Сэтгэл зүйч Б.Балцэцэг 2018-06-18 02 Жижүүр Ш.Амарсайхан 2018-02-19 03 Жижүүр Б.Чинбат 2018-04-02 04 Угаагч М.Ганцэцэг 2018-06-08 05 Бэлтгэгч Ү.Намжилсүрэн 2018-09-12