Байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээлэл

2018 онд Байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээлэл   д/д Албан тушаал Нэрс Суралцсан чиглэл Суралцсан хугацаа Сургалтын төвийн нэр Сургалтын төлбөрийн хэмжээ 1 2 3 4 5 6 7 01 Нийгмийн ажилтан А.Гантөмөр Компьютерийн засвар үйлчилгээ 21 хоног Golden Ocean сургалтын төв 250 000 ₮ 02 Архив, бичиг хэргийн ажилтан Д.Ганзаяа Веб хөгжүүлэлт 21 хоног Golden…