Орон гэргүй тэнэмэл иргэд ихээр төвлөрдөг газруудад ажиллалаа

Орон гэргүй тэнэмэл иргэд ихээр төвлөрдөг газруудад ажиллалаа

Зорилтот бүлгийн гэр оронгүй тэнэмэл иргэд ихээр төвлөрч байрладаг газруудаар явж, тэнэмэл иргэдийн судалгааг хийх, тэдэнд байгууллагын үйлчилгээг хүргэх, түр хоноглох байранд байрлуулах зорилгоор төвийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч нар 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр хуваарь, чиглэлийн дагуу ажиллав.

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байрлах худалдааны төв, хоёрдогч түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэх цэгүүд, орон сууцны орц түүний орчим траншей зэрэг газруудаар явж, гэр оронгүй тэнэмэл байдлаар тэнэж буй 34 иргэнд мэдээлэл хүргэн, цаашид төвийн үйлчилгээнүүдэд хамрагдахыг зөвлөлөө.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}