Халамжийн үйлчилгээ

Нийгмийн эмзэг бүлгийн харж хандах үр хүүхэдгүй, өндөр настай иргэдийн судалгаа бүртгэлийг жил бүр гарган шаардлагатай иргэдийг  Улсын асрамжинд шилжүүлэн өгдөг. Энэ удаад В.Хожоо, Ц.Отгончимэг нарын материалыг бүрдүүлэн захирамж гаргав.

Өндөр настан Ванчин овогтой Хожоо нь 2008 оноос НЗД-ын дэргэдэх НХТТөвд бүртгэгдэн бичиг баримтжуулах үйлчилгээнд хамрагдан цаашдаа асрамжинд асруулах хүсэлтэй байгаагаа уламжилсан. Түүний хүсэлт болон ар гэрийн нөхцөл байдлыг судалсны дагуу асрамжинд асруулах захирамжийг тодорхой үе шаттайгаар хөөцөлдөн бүрдүүлж, 2016 оны 07 дугаар сарын 20 ний өдөр Төв аймгийн Батсүмбэр суманд байрлах Улсын Ахмадын Асрамж, Хөгжлийн Үндэсний төвд Нийгмийн ажилтан Б.Нандинцэцэг хүлээлгэн өгөв.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}