DSC03341

2015 оны 03 сарын 06 ны өдөр АУСҮТТөв дээр Сонгино Хайрхан дүүргийн 14-р төвийн нарийн мэргэжлийн эмч нар үзлэг шинжилгээ хийлээ. Тус төвийн үйлчлүүлэгч 60-н иргэн мөн багууллагын 9 ажилтан хамрагдав. Эмч нарын үзлэг дараах үе шаттай үргэлжлэв.

  • Сүрьеэ
  • Чих хамар хоолой
  • Дотор
  • Мэдрэл
  • Мэс засал
  • ЭХО
  • Сэтгэц
  •  Био химийн шинжилгээг давхар авсан болно.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *