2015 оны 03 сарын 06-ны өдөр орон гэргүй тэнэмэл иргэдэд эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгэ үзүүлэр зорилгоор Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн нарийн мэргэжлийн эмч нар үзлэг шинжилгээ хийдээ. Тус төвийн үйлчлүүлэгч 60 иргэн мөн байгууллагын 9 ажилтан хамрагдав. Эмч нарын үзлэг дараах үе шаттай үргэлжлэв.

  • Сүрьеэ
  • Чих хамар хоолой
  • Дотор
  • Мэдрэл
  • Мэс засал
  • ЭХО
  • Сэтгэц
  •  Био химийн шинжилгээг давхар авсан болно.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *