НЗД-н Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн тусгай төв нь үйлчлүүлэгч иргэдээ ажилд зуучлах үйлчилгээ үзүүлдэг билээ. Энэ удаад 2015 оны 06 сарын 16 -ны өдөр төвийн ажлын чадвартай иргэдийг дагуулж Нисэх яармагын зам дагуух голын хэсгийг зүлэгжүүлэх өдрийн цалинтай ажилд иргэдийг татан оролцуулав.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *