НЗД-ын дэргэдэх Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн тусгай төвийн албан хаагч, үйлчлүүлэгч иргэдтэй хамтран явган аялал арга хэмжээг 2015 оны 07 сарын 03 өдөр зохион байгуулав. Тухайн арга хэмжээний зорилго нь үйлчлүүлэгч иргэдийн амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, эрүүл мэндэд тустай явган аялалыг дэмжиж, тэдний нөхөрлөл, нийтийг хамарсан үйл ажилллагааны оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршино. Арга хэмжээ өглөөний 9 цагаас орон 17 цаг хүртэл СХД-ийн зүүн салааны төгөлд амжилттай болж өнгөрлөө.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *