2015 оны 07 сарын 16 нд төвийн иргэдийг нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгэнд хамруулав. Тухайн өдрийн үзлэгийн Энэрэл эмнэлэгийн, Дотор, Сүрьеэ, ЭХО, шинжилгээ, гэсэн салбаруудаар үзлэгэнд оров. Үзлэгэнд төвийн иргэд мөн ажилчид хамрагдав.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *