Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэстэй хамтран ажиллалаа

Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт тэнүүчлэн амьдарч нийгмийн хэв журам зөрчиж буй 5 иргэнийг түр хоноглох байранд байрлуулах, нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хамруулахаар хүргэн ирснийг хүлээн авч усанд оруулах, хувцсыг солих, халуун хоол цайгаар үйлчилж эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүллээ. Төвийн нийгмийн ажилтнууд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж шаардлагатай үйлчилгээнд хамруулахаар ажиллаж байна.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}