Нийгмийн хамгааллын тусгай төвд 2015 оны 11 сард Өршөөлийн хуулиар хорих ангиас суллагдсан иргэн Н.Гантогтох нь тус төвд 2 сар амьдраад бие даан байрнаас гарч Цайны газар түрээслэн бие даан амьдарч байна. Иргэн Гантогтохын ажиллаж амьдарч байгаа байдалтай танилцахаар төвийн захирал, ахлах арга зүйч, сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтан нар очиж танилцлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *