“Сонгино” бие даан амьдрах төвтэй хамтран ажиллахаар үйл ажиллагаатай танилцаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээ уулзуулан мэдээлэл өгөв. Манай төвийн үйлчлүүлэгч иргэдийн засан сэлбэх шаардлагатай гутлуудыг мэргэжлийн гутал засварчин засан 2016 оны 04 дүгээр сарын 18 ны өдөр нийт 8 үйлчлүүлэгч иргэнд гутлуудыг нь гардуулан өгөв.

IMG_0004 IMG_0010 IMG_0012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *