Нийгмийн эмзэг бүлгийн харж хандах үр хүүхэдгүй, өндөр настай иргэдийн судалгаа бүртгэлийг жил бүр гарган шаардлагатай иргэдийг  Улсын асрамжинд шилжүүлэн өгдөг. Энэ удаад В.Хожоо, Ц.Отгончимэг нарын материалыг бүрдүүлэн захирамж гаргав.

Өндөр настан Ванчин овогтой Хожоо нь 2008 оноос НЗД-ын дэргэдэх НХТТөвд бүртгэгдэн бичиг баримтжуулах үйлчилгээнд хамрагдан цаашдаа асрамжинд асруулах хүсэлтэй байгаагаа уламжилсан. Түүний хүсэлт болон ар гэрийн нөхцөл байдлыг судалсны дагуу асрамжинд асруулах захирамжийг тодорхой үе шаттайгаар хөөцөлдөн бүрдүүлж, 2016 оны 07 дугаар сарын 20 ний өдөр Төв аймгийн Батсүмбэр суманд байрлах Улсын Ахмадын Асрамж, Хөгжлийн Үндэсний төвд Нийгмийн ажилтан Б.Нандинцэцэг хүлээлгэн өгөв.

13823307_1049237081834192_1252623163_n 13816863_1049237211834179_639951237_n 13817291_1049237248500842_920147003_n 13819547_1049234818501085_741494277_n 13820549_1049235268501040_1132756040_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *