Жил бүрийн хүний эрхийн өдрийг угтан манай төвөөс “Зорилтот бүлгийн иргэдийн эрхийг хамгаалах” сарын аян зарлаж, үйлчлүүлэгч иргэдэд чиглэсэн тодорхой үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Энэхүү аяны хүрээнд төвийн ажилчидын дунд “Мэргэжил бүхэн сайхан” арга хэмжээг 2016 оны 11 дүгээр сарын 11 ний өдөр 08:30-17:00 цагт төвийн байранд зохион байгуулав. Үйл ажиллагаанд нийт 11 албан хаагч оролцож, ажил үүргээ сугалааны дагуу солилцов. Оролцсон ажилтан бүр өөр өөрийнхөө ур чадварын хэмжээнд тухайн ажил үүргээ сэтгэл зүтгэлтэйгээр хийж, тухайн хариуцсан ажилаа идэвхитэй хийж байв. Хийсэн ажлынхаа 1 өдрийн тайлан мэдээг ажилтнууд өгөв.

15053300_1151458351612064_1133459027_o 15086369_352177268470564_902525071_n 15102261_1151458028278763_166952072_o 15102289_1151458548278711_262196789_o

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *