Үйлчлүүлэгч иргэдийн амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, олон нийтийн үйл ажиллагаанд хамруулж, нийтэч хамт олны харилцаанд татан оролцуулж, найрсаг харилцааг хэвшүүлэх зорилго бүхий Улсын их баяр наадмыг угтсан “Явган аялал”-ын арга хэмжээг 2017 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 08.30 – 18.00 цагийн хооронд 43 үйлчлүүлэгч иргэнийг хамруулан, 8 албан хаагч амжилттай зохион байгууллаа.19553167_1559328224098862_610245012_n 19551286_1559328074098877_680683833_n 19549422_1559327684098916_246271768_o 19512343_1559327920765559_2144053498_n 19576116_1559328264098858_1408917686_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *