Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн бүтээлч санаачлагч хамт олон зорилтот бүлгийн иргэдтэйгээ хамтран олон шинэлэг ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаагийн нэг болох Канад улсын элчин сайдын яамтай хамтран хэрэгжүүлж буй “Эко үйлдвэрлэл” төслийн Нээлтийн ажиллагааг өнөөдөр зохион байгууллаа. Монгол хонины ноосоор 6-10 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлэх, зорилтот бүлгийн иргэдийг тодорхой орлоготой болгох нь уг төслийн үр дүн юм. Төсөл хэрэгжүүлэх таатай нөхцөл бүрдүүлж өгсөн Канад Улсын Элчин сайдын яам, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтэн, албан хаагчдадаа талархал илэрхийлье.

DSC00116 DSC00123 DSC00124 DSC00127 DSC00129

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *