УДИРДЛАГЫН УУЛЗАЛТЫН 2020 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

Төвийн удирдлага сар бүр үйлчлүүлэгч иргэдийг хүлээн авч уулзалт зохион байгуулан санал, хүсэлтийг хүлээн авч үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлж байна.

Шинэ төрлийн коронавирусийн халдварт өвчний үед иргэдийн өрөөнүүдэд уулзалт зохион байгуулж 2020 оны 2 дугаар улиралд 3 удаагийн уулзалтаар 4 дүгээр сард 54, 5 дугаар сард  21, 6 дугаар сард 37, нийт 112 иргэнийг хүлээн авч уулзсан байна.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}