2017 оны 03 дугаар сарын 13

Эмзэг бүлгийн иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Нийслэлийн Энэрэл эмнэлэг, Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн 3 талт гэрээний дагуу Нарийн мэргэжлийн эмч нарын 2018 оны I улирлын үзлэгийг Энэрэл эмнэлэгийн эмч нартай хамтран зохион байгууллаа. Дотрын эмчийн үзлэгт 48, мэдрэлийн эмчийн үзлэгт 58,ЭХО-58, сүрьеэгийн эмчийн үзлэгт 52 иргэн, серологийн шинжилгээнд 18 буюу давхардсан тоогоор 234 иргэдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа.

29103908_565081800515639_1660482769504960512_n 29133511_565081507182335_3559910671518793728_o 29134016_565082227182263_385494669393395712_n 29136613_565081923848960_2357260098528608256_n 29136744_565081330515686_1921788274850922496_n 29136938_565080763849076_306442592264912896_n 29186302_565081147182371_8070785436617801728_n 29213886_565080993849053_5874249293547700224_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *