Сэтгэл зүйн сургалт зохион байгууллаа

Тус төв нь  “Монгол халамж” төрийн бус байгууллагатай  хамтран 1 жилийн сургалтын гэрээ байгуулан жилийн турш  сэтгэлзүйн цуврал сургалтыг зохион  байгуулж эхэлсэн. Эхний сургалт  2021 оны 01 дүгээр сарын 29 – ний өдөр “ Монгол халамж” төрийн бус байгууллагын  сургагч багш , сэтгэл судлалын магистрант Л.Отгонбаяр түр хоноглох байраар  үйлчлүүлж буй  зорилтот бүлгийн  17 иргэнд  “Жохари цонх” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}