Төвийн өргөтгөлийн барилгын ажлын явцтай танилцлаа

Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 4-160 дахь заалтад “Нийгмийн хамгааллын тусгай төв”-ийг өргөтгөх бэлтгэл ажлыг хангана гэж    тусгагдсан. Энэ ажлын хүрээнд 2020 онд НЗД-ын А/600 дугаартай захирамжаар эхний ээлжийн санхүүжилтийг шийдвэрлэн, тендерт шалгарсан “Голден лайт” ХХК захиалагчтай  гэрээ байгуулан, барилгын эхний ээлжийн ажлыг гүйцэтгэж байгаа юм. 2021 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газрын Халамжийн хэлтэс,  Нийгмийн хамгааллын тусгай төв, гүйцэтгэгч  “Голден лайт” ХХК-ы төлөөлөл ажлын уулзалт хийж, барилгын ажлын явцтай газар дээр нь очиж танилцлаа. Барилгын эхний ээлжийн гүйцэтгэл 70 хувьтай байгаа бөгөөд 2021 оны 04 дүгээр сарын 20-нд хүлээлгэн өгөх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна гэв.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}