Дэлхийн тамхины эсрэг өдрийг тохиолдуулан төвийн үйлчлүүлэгч иргэдэд “Тамхины хор хөнөөл ба түүний талаарх түгээмэл буруу ойлголт” сэдэвт сургалтыг Сонгинохайрхан дүүргийн “Гурван Цүүр” өрхийн эмнэлэгтэй хамтран явуулж, үйлчлүүлэгч иргэдийн дунд “АХА” тэмцээн зохион байгууллаа. Мөн үйлчлүүлэгч иргэдэд зөв хандлага төлөвшүүлэх нийгэмд зөв хэвшил тогтооход нөлөөлөх чиглэлээр төвийн хашаан дотор болон гадна орчины 50 метр орчимд тамхины ишийг түүж цэвэрлэлээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *