Иргэн бүрт олгох 300 мянган төгрөгийн тэтгэмжинд төвөөр үйлчлүүлж буй иргэдийг хамруулж байна.

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газартай хамтран төвөөс үйлчилгээ авч буй 164 иргэнд Засгийн Газраас олгож буй  300 мянган төгрөгийн тэтгэмжинд хамруулахаар ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар 37 иргэнийг бичиг баримтжуулж, 31 иргэнд данс нээлгэсэн байна. Мөн иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй 4 иргэний мэдээллийг холбогдох газарт хүргүүлсэн.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}