Төвийн үйлчлүүлэгч иргэдийг  2018 оны 09 дүгээр сарын 03-13-ны өдрүүдэд Энэрэл эмнэлэгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг, шаардлагатай шинжилгээнүүдэд  хамрагдаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *