Зорилтот бүлгийн иргэдийг бичиг баримтжуулах ажил зохион байгуулагдаж байна.

Тус төвөөр үйлчлүүлж бичиг баримтын зөрчилтэй, иргэний бичиг баримтгүй иргэдэд бичиг баримт олгох, зөрчилгүй болгох ажлыг Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар, дүүргийн бүртгэлийн хэлтсүүдтэй хамтран зохион байгуулж байна. 2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хорооны Улсын бүртгэгчтэй хамтран тус төвөөс үйлчилгээ авч байгаа 3 иргэний цахим үнэмлэхийг олгохоор шинэчилсэн бүртгэлд хамрууллаа.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}