Нарийн мэргэжлийн эмч нарын IV улирлын үзлэг шинжилгээг Энэрэл эмнэлгийн эмч нартай хамтран явууллаа. Үзлэгт нийт 71 /давхардсан тоогоор 262/ үйлчлүүлэгч иргэн хамрагдав.Үүнээс

  • Гэмтэл мэс заслын эмчийн үзлэгт 59 үйлчлүүлэгч иргэн хамрагдсанаас мөрний үений мултрал 1, хөлний венийн судасны бөглөрөл 1, аденома простата 11, цөсний чулуу 5, остеомиелит 1, хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай 2
  • Дотрын эмчийн үзлэгт 44 үйлчлүүлэгч иргэн хамрагдсанаас чихрийн шижин 1, элэгний архаг үрэвсэл 1,цөсний хүүдийн үрэвсэл 1, хр панкретит 1, бөөрний үрэвсэлтэй 4, артерийн даралт ихсэх өвчтэй 4, стенокардия 5, хр гастрит 1, цистит 1, онош тодруулах шаардлагатай 1, эрүүл 21
  • Эхо- эмчийн үзлэгт 50 үйлчлүүлэгч иргэн хамрагдсанаас цөсний чулуутай 5, элэгний архаг үрэвсэл 21, бөөрний архаг үрэвсэл 25, түрүү булчирхайн үрэвсэлтэй 11
  • Мэдрэл сэтгэцийн эмчийн үзлэгт 71 үйлчлүүлэгч иргэн хамрагдснаас оюуны хөнгөн хомсдолтой 2, бугалганы хугарал 1, полиартрит 2, зүүн хөлний шилбэ өнгөний өөрчлөлт дунд шилбэний хадаастай 1, хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай 6 иргэнийг хэвтүүлэн эмчлүүлхээр
  • Ерөнхий шинжилгээнд 29 хамрагдсанаас биохими шинжилгээ 13, цус шээсний ерөнхий шинжилгээнд 16 иргэн

Цаашид үзлэг шинжилгээний хариуг үндэслэн  оношийг тодруулж, нэмэлт шинжилгээ эмчилгээнд бүрэн хамруулан, хэвтэн эмчлүүлэх.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *