“Өгөх өдөр” арга хэмжээ зохион байгууллаа

2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр “Үндэсний өгөх өдөр” -ийн хүрээнд иргэдэд “Өгөх өдөр”-ийг хэрхэн тэмдэглэж өнгөрүүлдэг талаар танин мэдэхүйн мэдээлэл өгөх, иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор төвийн нийт иргэдийн дунд “Өгөх өдөр” арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Иргэд багш нар болон бие биедээ талархлаа илэрхийлж сэтгэлийн бэлэг болгож захидал, чихрээр бэлэг барив.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}