Дүүргүүдийн Цагдаагийн хэлтсүүдтэй хамтран зорилтот бүлгийн иргэдийг төвд байрлууллаа

2022 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр Сонгинохайрхан, Баянгол, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүдтэй хамтран зорилтот бүлгийн 96 иргэнийг түр хоноглох байранд байрлууллаа. Эдгээр иргэдийн 16 нь гэр оронтой тул буцааж, үлдсэн 80 иргэнийг түргэвчилсэн шинжилгээ болон эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээнд хамруулж, усанд оруулан тусгаарлах гэрт байрлуулсан. Төвийн нийгмийн ажилтнууд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, халамжийн суурь үйлчилгээнд хамруулахаар ажиллаж байна.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}