Тус төвийн өргөтгөлийн барилын ажлын явцын мэдээ

Тус төвийн үйл ажиллагааг өргөтгөх сургалт хүмүүжлийн барилгын ажил 2020 онд эхэлж, 2021 онд ажил гүйцэтгэх тендер зарлагдан Тэмээн ХХК шалгарсан бөгөөд барилгыг барьж дуусгахад шаардлагатай санхүүжилт Нийслэлийн 2022 оны төсөвт тусгагдсан. Одоогийн байдлаар барилгын ажлын гадна цэвэр усны худгийн ажил хийгдсэн. Мөн цахилгааны ажил хийгдэн барилгын гадна ханын өрлөгийн ажил 80%-тай, 1 дүгээр давхрын дотор өрлөг, шаврын ажил бүрэн дууссан гүйцэтгэл 60%-тай байна.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}