Ахмад настны үнэсний төвтэй хамтран ажиллалаа

Түр хоноглох байраар үйлчлүүлэгч иргэдийн гэр бүлийн нөхцөл байдлыг судлаж, ахмад настай, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг асрамжинд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.1 дэх заалтыг үндэслэн харж хандах ах дүү, төрөл садангийн хүнгүй ахмад настан Х-г Ахмад настны үндэсний төвд асруулах захирамжийг холбогдох байгууллагуудаар гаргуулж, 2022 оны 7 дугаар сар 25 өдөр Төв аймгийн Батсүмбэр сум дахь улсын асрамжинд шилжүүллээ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}