Талархлын сарын аяны хүрээнд “Талархлаас-Талархалд” өглөөг зохион байгуулсан тухай

Нийгмийн Хамгааллын тусгай төвөөс 11 дүгээр сарыг талархлын сар болгон зарлаж, үйлчлүүлэгч иргэдийн дунд олон талт арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна. 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн өглөөг “Талархлаас-Талархалд” арга хэмжээгээр эхлүүлж, үйлчлүүлэгч иргэд бусаддаа баярласан, талархсан сэтгэлийн үгээ хэлж, талархлын самбарт бичсэн үгсүүдээ наалаа. Энэ өдрийн үйл ажиллагаа нь 73 үйлчлүүлэгч иргэний 79 талархлаар эхлүүлсэн гэгээн өглөө болсон.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}