Ачилгаар ирсэн иргэдийг хүлээн авсан тухай

2023 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсээс архины хамааралтай 18 иргэн ачилгаар ирсний 10 иргэнийг  зохих журмын дагуу хүлээн авч байгууллагын дотоод дүрэм журмыг танилцуулан анхан шатны үйлчилгээг үзүүлж байна.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}