“Дархлаа-эрүүл мэнд” сэдэвт сургалт хийсэн тухай

Төвд байрлаж буй иргэдэд улирлын томуу болон дархлааны системийн тухай сургалтыг орлоо.

 

Зорилго: бие хүн өөрийн биеийн дархлааг хэрхэн дэмжих тухай мэдээлэл өгөх.

 

Үр дүн: Сургалтаар шинэ хувилбарын шинж тэмдэг, халдварлах зам, өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх, цэвэрлэгээ үйлчилгээ агааржилт, амны хаалтыг хэрхэн зөв хэрэглэх, эрсдэлээс хэрхэн сэргийлэх тухай мэдээлэлтэй болсон.

 

Сургалтанд нийт 53 иргэн хамрагдлаа.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}