“Төрөөс үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ” сэдэвт сургалт хийсэн тухай

Зорилтот бүлгийн 51 иргэнд “Төрөөс үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ” сэдэвт сургалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 17-ний өдөр төвийн сургалтын танхимд зохион байгууллаа.

Сургалтаар төрөлжсөн асрамжийн газарт үйлчлүүлэхэд хэрхэн ямар шат дарааллаар ямар бичиг баримт бүрдүүлж үйлчилгээнд хамрагдаж болох талаар мөн уг асрамжийн үйлчилгээг авах боломжгүй өөрийн гэр оронгүй иргэдэд олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах боломж байгааг тайлбарлаж, иргэдийн шийдэж чадахгүй байгаа асуудлууд дээр иргэн бүрт тохирох зөвлөгөө өгөв

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}